Wymiana przewodów układu chłodzenia

Wymiana przewodów układu chłodzenia:

Pęknięty podczas jazdy elastyczny przewód układu chłodzenia możesz prowizorycznie uszczelnić taśmą samoprzylepną. Dla bezpieczeństwa poluzuj o jeden obrót pokrywę zbiornika wyrównawczego. Nie będzie wówczas powstawać w układzie pełne ciśnienie robocze, co uchroni taśmę przed zerwaniem. Podczas jazdy obserwuj wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej. Uszkodzony przewód wymień jak najszybciej na nowy. Kupuj tylko oryginalne przewody, ukształtowane pod odpowiednim kątem i zawsze używaj nowych opasek zaciskowych.

1. Zlej ciecz chłodzącą do przygotowanego naczynia.

2. Poluzuj opaski zaciskowe i zdejmij uszkodzone przewody.

3. Zapieczone końcówki przewodów poluzuj wkrętakiem: włóż wkrętak między przewód i króciec i ostrożnie przesuwając go dookoła króćca podważaj przewód.

4. Nowy przewód nasuń dostatecznie głęboko na króciec, żeby się nie mógł zsunąć.

5. Nie dokręcaj zbyt mocno śrub opasek zaciskowych, aby nie zerwać gwintu i nie spowodować nieszczelności połączenia.

 

Typowe niedomagania układu chłodzenia.

Objaw

niedomagania

Przyczyny Środki zaradcze
A. Świeci się lampka kontrolna temperatury cieczy chłodzącej 1 Pęknięty albo zbyt luźny pasek napędu pompy Skontroluj naciąg względnie wymień pasek
2 Za niski poziom cieczy Uzupełnij ciecz
3 Zwarcie z masą przewodu lampki kontrolnej Zdejmij przewód z czujnika temperatury, lampka powinna zgasnąć, w innym przypadku istnieje zwarcie z masą – sprawdź ułożenie przewodu
4 Termostat nie otwiera obiegu cieczy do chłodnicy (zimna chłodnica) Wymontuj termostat i jedź dalej albo odholuj auto do warsztatu
5 Wentylator chłodnicy nie włącza się Sprawdź wtyki na wyłączniku termicznym i wentylatorze. Sprawdź wyłącznik termiczny i silnik wentylatora
6 Uszkodzony zawór upustowy w pokrywie zbiornika wyrównawczego Sprawdź lub zleć sprawdzenie zaworu, sprawdź uszczelkę pokrywy, ewentualnie wymień pokrywę
7 Zwarcie czujnika temperatury cieczy chłodzącej Wymień czujnik
8 Zapchana chłodnica albo zanieczyszczone żebra chłodnicy Oczyść chłodnicę
B.Niedostateczne ogrzewanie Termostat nie zamyka się całkowicie, rozgrzana ciecz chłodząca zbyt wcześnie krąży w obiegu z chłodnicą Oczyść, ewentualnie wymień termostat

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *