Sprawdzanie układu chłodzenia

Sprawdzanie szczelności układu chłodzenia:

1. Sprawdź czy przewody elastyczne prowadzące do chłodnicy, silnika i nagrzewnicy są szczelne.

2. Stan przewodów elastycznych sprawdź przez ich zgniatanie. Jeśli są sztywne, sparciałe albo popękane, trzeba je wymienić na nowe.

3. Sprawdź czy przewody są dobrze osadzone na króćcach.

4. Śruby opasek zaciskowych przewodów powinny być dokręcone. Podczas jazdy i pod wpływem ciśnienia w układzie mogły się poluzować. Wymień skorodowane opaski na nowe.

Sprawdzanie i uzupełnianie poziomu cieczy chłodzącej:

Poziom cieczy chłodzącej powinien się zawierać między oznaczeniami MIN i MAX. Znacznie wyższy lub niższy poziom oznacza usterkę układu, której przyczynę należy ustalić. Przy gorącym silniku należy ostrożnie poluzować o jeden obrót pokrywę zbiornika wyrównawczego. Istnieje niebezpieczeństwo wytrysku słupa pary. Dla bezpieczeństwa należy odkręcać pokrywę przez szmatkę.
1. Poziom cieczy chłodzącej należy sprawdzać przy zimnym silniku, bo wtedy w układzie nie wytwarza się nadciśnienie.

2. Przy zimnym silniku poziom cieczy chłodzącej w zbiorniku wyrównawczym powinien się zawierać między oznaczeniami MAX i MIN. Pamiętaj, że przy gorącym silniku poziom cieczy jest zawsze wyższy. Nie sugeruj się ewentualnym wskazaniem ponad MAX.

3. W celu uzupełnienia cieczy odkręć pokrywę zbiornika. Przy gorącym silniku używaj do tego grubej szmaty i odkręcaj pokrywę powoli i ostrożnie w celu zmniejszenia ciśnienia w układzie. Zbyt szybkie otwarcie pokrywy spowoduje wytryśniecie gorącej cieczy ze zbiornika.

4. Nigdy nie dolewaj cieczy powyżej poziomu MAX. Ciecz rozszerza się w wysokiej temperaturze i jej nadmiar wydostaje się na zewnątrz układu.

5. Małe ubytki cieczy możesz uzupełniać przy zimnym albo gorącym silniku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *