Wymontowanie i sprawdzenie termostatu – Golf 4 i Bora

Wymontowanie i sprawdzenie termostatu

Przegrzanie silnika podczas jazdy na skutek uszkodzonego termostatu wymaga odholowania samochodu do warsztatu albo wymontowania termostatu. Trzeba zaczekać z taką naprawą do ochłodzenia silnika.

W zależności od rodzaju silnika termostat znajduje się w różnych miejscach. Przeważnie jest on zamocowany z przodu na bloku silnika pod króćcem mocowania przewodu elastycznego cieczy chłodzącej. W silnikach benzynowych 1.4 l termostat umieszczono w specjalnej obudowie na końcu przewodu cieczy chłodzącej.

Przed zabraniem się do pracy przygotuj naczynie, do którego spuścisz ciecz chłodzącą, leżeli wymontowany termostat okaże się uszkodzony, należy go wymienić na nowy. Termostatów się nie naprawia. Montując z powrotem nadający się jeszcze do użytku termostat, użyj nowej uszczelki.

Istnieje sposób na sprawdzenie przydatności wymontowanego termostatu, nie da się tego jednak zrobić w podróży. W naczyniu z zimną wodą zanurz zawieszony na drucie termostat. Podgrzewaj wodę i obserwuj, czy termostat zacznie się otwierać przy temperaturze ok. 86°C.

Temperatury otwarcia termostatu

Typ silnika Początek

otwarcia

(przy °C)

Pełne

otwarcie

(przy °C)

Skok

zaworu

(mm)

Benzynowy ok. 80-85 ok. 102-105 min 7
Wysokoprężny ok. 85 ok. 105 min 7

Sprawdź za pomocą termometru, czy zawór termostatu wysuwa się na odpowiednią odległość przy podanej w tabeli wartości temperatury. W termostatach używanych dopuszczalna jest tolerancja ±3°C.
W termostacie silnika benzynowego 1.4 l powinien wysunąć się na zewnątrz trzpień zaworu na odległość przynajmniej 7 mm.

Uwaga! Zacinający się termostat może być przyczyną przegrzania i poważnego uszkodzenia silnika. Gotująca się ciecz obniża efektywność chłodzenia, jeżeli przydarzy ci się taki przypadek podczas jazdy, natychmiast się zatrzymaj i odholuj samochód do warsztatu.

Kolejne czynności:

1. Wymontuj osłonę pod silnikiem tłumiącą hałas.

2. Zdejmij pokrywę zbiornika wyrównawczego w celu zredukowania ciśnienia w układzie. Spuść ciecz chłodzącą z układu (patrz punkt o wymianie cieczy).
Uwaga. Przy gorącym silniku istnieje niebezpieczeństwo poparzenia. Spuść ciecz chłodzącą z układu (patrz punkt o wymianie cieczy).

3. Wymontuj termostat jak pokazano na rysunku. Zdejm przewód elastyczny z króćca. Odkręć śruby mocujące króćca i wyjmij go razem z termostatem (w silnikach 1,9 TDI obróć termostat w lewo o 90° i wyjmij go z króćca).

4. Przy zamontowaniu postępuj następująco: wyczyść powierzchnię przylegania z resztek uszczelki, powlecz nowy pierścień środkiem G12, przymocuj do bloku silnika króciec z termostatem w środku (w silnikach 1,9 TDI włóż termostat do króćca i obróć o 1/4 obrotu w prawo). Wkładając termostat ustaw pałąk zaworu w pozycji poziomej. Wkręć śruby mocujące (moment dokręcania 15 Nm).

5. W celu sprawdzenia nowego albo używanego termostatu zawieś go na drucie w naczyniu z wodą i podgrzej. Zawór powinien otwierać się przy podanych w tabeli wartościach temperatury.

6. Wlej z powrotem do zbiornika ciecz chłodzącą.

7. Zamocuj osłonę tłumiącą hałas.

Typowe niedomagania termostatu.

Objaw niedomagania Przyczyny
A. Silnik zbyt wolno osiąga temperaturę roboczą, niedostateczne ogrzewanie samochodu Zawór termostatu jest zablokowany w pozycji otwartej (np. przez osady), ciecz cały czas płynie przez chłodnicę i silnik zbyt długo się rozgrzewa. W krótkim czasie nie będzie to powodem uszkodzenia silnika, ale termostat należy jak najszybciej wymienić.
B. Lampka kontrolna temperatury cieczy chłodzącej świeci się mimo prawidłowego poziomu cieczy chłodzącej. Chłodnica i dolny przewód elastyczny chłodnicy są zimne Zawór termostatu jest zablokowany w pozycji zamkniętej (np. z powodu uszkodzonej albo nieszczelnej tulei termostatu). Pod żadnym pozorem nie kontynuuj jazdy, gdyż uszkodzisz silnik na skutek przegrzania.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *