Uzupełnianie środka zapobiegającego zamarzaniu cieczy chłodzącej

Uzupełnianie środka zapobiegającego zamarzaniu cieczy chłodzącej.

Dla całkowitego bezpieczeństwa, także latem używaj cieczy chłodzącej z 40% domieszką środka zapobiegającego zamarzaniu, jeżeli do układu często była dolewana wyłącznie woda, to zawartość środka w cieczy jest zbyt mała na okres zimy. Ponadto obniżył się punkt wrzenia cieczy chłodzącej. W takim przypadku należy dolać środka zapobiegającego zamarzaniu G12. W tym celu wypuść z układu chłodzenia odpowiednią ilość cieczy, aby zrobić miejsce na uzupełnienie środka G12. Jeżeli eksploatujesz samochód w bardzo zimnym klimacie, to udział środka przeciw zamarzaniu może być zwiększony do 60% (ochrona do temperatury około -40°C) ale nie więcej, gdyż przy jeszcze większym stężeniu, stopień ochrony pogarsza się. Na przykład w silniku benzynowym 1,6 l ochronę do -25°C zapewnia 40% środka przeciw zamarzaniu. tj 2 litry G12 i 3 litry wody; w celu ochrony do -35 C udział środka wynosi 50% (po 2,5 litra wody i G12). W silniku 1,9 TDI wielkości te wynoszą odpowiednio: (-25° / -35°C) 2,4 litra wody i 3,6 litra G12 / 3 litry wody i 3 litry G12.

Kolejne czynności:
Wymontuj osłonę pod silnikiem tłumiącą hałas i podstaw czyste naczynie pod zawór spustowy chłodnicy.
Spuść konieczną ilość cieczy chłodzącej (przeczytaj punkt o wymianie cieczy).
Załóż przewód elastyczny chłodnicy i dokręć zawór spustowy cieczy chłodzącej.
Dolej odpowiednią ilość środka zapobiegającego zamarzaniu do zbiornika wyrównawczego. W razie potrzeby uzupełnij poziom spuszczoną z układu cieczą.

Z układu wycieka ciecz chłodząca.
Jeżeli podczas jazdy silnik utracił sporo cieczy chłodzącej, nie można uzupełniać ubytku zimną wodą. Silnik dozna wówczas tzw. szoku termicznego, co może prowadzić do wypaczenia głowicy. Spowodowałoby to nieszczelność głowicy i przedostanie się cieczy chłodzącej do układu smarowania. W najgorszym razie, na skutek szoku termicznego, może nastąpić pęknięcie bloku silnika. Odczekaj aż silnik ostygnie, dolej wody i spróbuj w najbliższym warsztacie ustalić przyczynę ubytku cieczy chłodzącej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *