Wymiana przewodów układu chłodzenia

Wymiana przewodów układu chłodzenia:

Pęknięty podczas jazdy elastyczny przewód układu chłodzenia możesz prowizorycznie uszczelnić taśmą samoprzylepną. Dla bezpieczeństwa poluzuj o jeden obrót pokrywę zbiornika wyrównawczego. Nie będzie wówczas powstawać w układzie pełne ciśnienie robocze, co uchroni taśmę przed zerwaniem. Podczas jazdy obserwuj wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej. Uszkodzony przewód wymień jak najszybciej na nowy. Kupuj tylko oryginalne przewody, ukształtowane pod odpowiednim kątem i zawsze używaj nowych opasek zaciskowych.

1. Zlej ciecz chłodzącą do przygotowanego naczynia.

2. Poluzuj opaski zaciskowe i zdejmij uszkodzone przewody.

3. Zapieczone końcówki przewodów poluzuj wkrętakiem: włóż wkrętak między przewód i króciec i ostrożnie przesuwając go dookoła króćca podważaj przewód.

4. Nowy przewód nasuń dostatecznie głęboko na króciec, żeby się nie mógł zsunąć.

5. Nie dokręcaj zbyt mocno śrub opasek zaciskowych, aby nie zerwać gwintu i nie spowodować nieszczelności połączenia.

 

Typowe niedomagania układu chłodzenia.

Objaw

niedomagania

Przyczyny Środki zaradcze
A. Świeci się lampka kontrolna temperatury cieczy chłodzącej 1 Pęknięty albo zbyt luźny pasek napędu pompy Skontroluj naciąg względnie wymień pasek
2 Za niski poziom cieczy Uzupełnij ciecz
3 Zwarcie z masą przewodu lampki kontrolnej Zdejmij przewód z czujnika temperatury, lampka powinna zgasnąć, w innym przypadku istnieje zwarcie z masą – sprawdź ułożenie przewodu
4 Termostat nie otwiera obiegu cieczy do chłodnicy (zimna chłodnica) Wymontuj termostat i jedź dalej albo odholuj auto do warsztatu
5 Wentylator chłodnicy nie włącza się Sprawdź wtyki na wyłączniku termicznym i wentylatorze. Sprawdź wyłącznik termiczny i silnik wentylatora
6 Uszkodzony zawór upustowy w pokrywie zbiornika wyrównawczego Sprawdź lub zleć sprawdzenie zaworu, sprawdź uszczelkę pokrywy, ewentualnie wymień pokrywę
7 Zwarcie czujnika temperatury cieczy chłodzącej Wymień czujnik
8 Zapchana chłodnica albo zanieczyszczone żebra chłodnicy Oczyść chłodnicę
B.Niedostateczne ogrzewanie Termostat nie zamyka się całkowicie, rozgrzana ciecz chłodząca zbyt wcześnie krąży w obiegu z chłodnicą Oczyść, ewentualnie wymień termostat

Wymontowanie chłodnicy i wentylatora – Golf 4 i Bora

Wymontowanie chłodnicy i wentylatora – Golf 4 i Bora:

Zanim postanowisz wymienić chłodnicę, oddaj ją do specjalistycznego warsztatu. Fachowcy potrafią uszczelnić miejsca drobnych przecieków. Może chłodnicę da się jeszcze uratować. Dobra rada: jeśli Twój samochód jest wyposażony w automatyczną skrzynką przekładniową, to wymontowanie chłodnicy zleć warsztatowi. Chłodnica silnika stanowi w tej wersji jeden zespół z chłodnicą oleju ATF; konieczne jest odłączenie prowadzących do niej przewodów. Ponowne napełnienie olejem ATF skrzynki przekładniowej stanowiłoby spory problem.

1. Zdejmij przedni zderzak. Przeczytaj jak to zrobić w rozdziale „Nadwozie”.

2. Zlej ciecz chłodzącą (przeczytaj punkt o wymianie cieczy chłodzącej).

3. Zdemontuj z chłodnicy elastyczne przewody. Wyciągnij wtyki złączy elektrycznych z wyłącznika termicznego i wentylatora.

4. Wymontuj chłodnicę oleju wspomagania układu kierowniczego, ale nie odłączaj przewodów, aby nie wyciekł olej z układu.

5. Wykręć wkręty mocujące kratkę nawiewu powietrza.

6. W samochodach z klimatyzacją: poluzuj uchwyty przewodów czynnika chłodniczego i odkręć śruby mocujące parownik.

UWAGA! NIE WOLNO OTWIERAĆ OBWODU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO KLIMATYZCJI!

7. Wyciągnij wtyk złącza elektrycznego z zaworu ciśnieniowego klimatyzacji.

8. Ostrożnie wyjmij parownik i przymocuj go drutem do blachy nadwozia.

Ważne: nie można zginać, zgniatać i skręcać przewodów sztywnych i elastycznych z czynnikiem chłodniczym, aby nie uszkodzić przewodów i parownika.

9. Ustaw przedni pas w położeniu obsługowym i wykręć śruby mocujące chłodnicę. Wyjmij z przedziału silnika chłodnicę razem z wentylatorem.

10. Korzystając z pomocy drugiej osoby włóż chłodnicę na swoje miejsce i przykręć śruby mocujące momentem 10 N-m.

11. Załóż nowe pierścienie uszczelniające i załóż przewody elastyczne na króćce chłodnicy. Zamocuj je nowymi opaskami zaciskowymi.

Wymontowanie i sprawdzenie termostatu – Golf 4 i Bora

Wymontowanie i sprawdzenie termostatu

Przegrzanie silnika podczas jazdy na skutek uszkodzonego termostatu wymaga odholowania samochodu do warsztatu albo wymontowania termostatu. Trzeba zaczekać z taką naprawą do ochłodzenia silnika.

W zależności od rodzaju silnika termostat znajduje się w różnych miejscach. Przeważnie jest on zamocowany z przodu na bloku silnika pod króćcem mocowania przewodu elastycznego cieczy chłodzącej. W silnikach benzynowych 1.4 l termostat umieszczono w specjalnej obudowie na końcu przewodu cieczy chłodzącej.

Przed zabraniem się do pracy przygotuj naczynie, do którego spuścisz ciecz chłodzącą, leżeli wymontowany termostat okaże się uszkodzony, należy go wymienić na nowy. Termostatów się nie naprawia. Montując z powrotem nadający się jeszcze do użytku termostat, użyj nowej uszczelki.

Istnieje sposób na sprawdzenie przydatności wymontowanego termostatu, nie da się tego jednak zrobić w podróży. W naczyniu z zimną wodą zanurz zawieszony na drucie termostat. Podgrzewaj wodę i obserwuj, czy termostat zacznie się otwierać przy temperaturze ok. 86°C.

Temperatury otwarcia termostatu

Typ silnika Początek

otwarcia

(przy °C)

Pełne

otwarcie

(przy °C)

Skok

zaworu

(mm)

Benzynowy ok. 80-85 ok. 102-105 min 7
Wysokoprężny ok. 85 ok. 105 min 7

Sprawdź za pomocą termometru, czy zawór termostatu wysuwa się na odpowiednią odległość przy podanej w tabeli wartości temperatury. W termostatach używanych dopuszczalna jest tolerancja ±3°C.
W termostacie silnika benzynowego 1.4 l powinien wysunąć się na zewnątrz trzpień zaworu na odległość przynajmniej 7 mm.

Uwaga! Zacinający się termostat może być przyczyną przegrzania i poważnego uszkodzenia silnika. Gotująca się ciecz obniża efektywność chłodzenia, jeżeli przydarzy ci się taki przypadek podczas jazdy, natychmiast się zatrzymaj i odholuj samochód do warsztatu.

Kolejne czynności:

1. Wymontuj osłonę pod silnikiem tłumiącą hałas.

2. Zdejmij pokrywę zbiornika wyrównawczego w celu zredukowania ciśnienia w układzie. Spuść ciecz chłodzącą z układu (patrz punkt o wymianie cieczy).
Uwaga. Przy gorącym silniku istnieje niebezpieczeństwo poparzenia. Spuść ciecz chłodzącą z układu (patrz punkt o wymianie cieczy).

3. Wymontuj termostat jak pokazano na rysunku. Zdejm przewód elastyczny z króćca. Odkręć śruby mocujące króćca i wyjmij go razem z termostatem (w silnikach 1,9 TDI obróć termostat w lewo o 90° i wyjmij go z króćca).

4. Przy zamontowaniu postępuj następująco: wyczyść powierzchnię przylegania z resztek uszczelki, powlecz nowy pierścień środkiem G12, przymocuj do bloku silnika króciec z termostatem w środku (w silnikach 1,9 TDI włóż termostat do króćca i obróć o 1/4 obrotu w prawo). Wkładając termostat ustaw pałąk zaworu w pozycji poziomej. Wkręć śruby mocujące (moment dokręcania 15 Nm).

5. W celu sprawdzenia nowego albo używanego termostatu zawieś go na drucie w naczyniu z wodą i podgrzej. Zawór powinien otwierać się przy podanych w tabeli wartościach temperatury.

6. Wlej z powrotem do zbiornika ciecz chłodzącą.

7. Zamocuj osłonę tłumiącą hałas.

Typowe niedomagania termostatu.

Objaw niedomagania Przyczyny
A. Silnik zbyt wolno osiąga temperaturę roboczą, niedostateczne ogrzewanie samochodu Zawór termostatu jest zablokowany w pozycji otwartej (np. przez osady), ciecz cały czas płynie przez chłodnicę i silnik zbyt długo się rozgrzewa. W krótkim czasie nie będzie to powodem uszkodzenia silnika, ale termostat należy jak najszybciej wymienić.
B. Lampka kontrolna temperatury cieczy chłodzącej świeci się mimo prawidłowego poziomu cieczy chłodzącej. Chłodnica i dolny przewód elastyczny chłodnicy są zimne Zawór termostatu jest zablokowany w pozycji zamkniętej (np. z powodu uszkodzonej albo nieszczelnej tulei termostatu). Pod żadnym pozorem nie kontynuuj jazdy, gdyż uszkodzisz silnik na skutek przegrzania.

 

Uzupełnianie środka zapobiegającego zamarzaniu cieczy chłodzącej

Uzupełnianie środka zapobiegającego zamarzaniu cieczy chłodzącej.

Dla całkowitego bezpieczeństwa, także latem używaj cieczy chłodzącej z 40% domieszką środka zapobiegającego zamarzaniu, jeżeli do układu często była dolewana wyłącznie woda, to zawartość środka w cieczy jest zbyt mała na okres zimy. Ponadto obniżył się punkt wrzenia cieczy chłodzącej. W takim przypadku należy dolać środka zapobiegającego zamarzaniu G12. W tym celu wypuść z układu chłodzenia odpowiednią ilość cieczy, aby zrobić miejsce na uzupełnienie środka G12. Jeżeli eksploatujesz samochód w bardzo zimnym klimacie, to udział środka przeciw zamarzaniu może być zwiększony do 60% (ochrona do temperatury około -40°C) ale nie więcej, gdyż przy jeszcze większym stężeniu, stopień ochrony pogarsza się. Na przykład w silniku benzynowym 1,6 l ochronę do -25°C zapewnia 40% środka przeciw zamarzaniu. tj 2 litry G12 i 3 litry wody; w celu ochrony do -35 C udział środka wynosi 50% (po 2,5 litra wody i G12). W silniku 1,9 TDI wielkości te wynoszą odpowiednio: (-25° / -35°C) 2,4 litra wody i 3,6 litra G12 / 3 litry wody i 3 litry G12.

Kolejne czynności:
Wymontuj osłonę pod silnikiem tłumiącą hałas i podstaw czyste naczynie pod zawór spustowy chłodnicy.
Spuść konieczną ilość cieczy chłodzącej (przeczytaj punkt o wymianie cieczy).
Załóż przewód elastyczny chłodnicy i dokręć zawór spustowy cieczy chłodzącej.
Dolej odpowiednią ilość środka zapobiegającego zamarzaniu do zbiornika wyrównawczego. W razie potrzeby uzupełnij poziom spuszczoną z układu cieczą.

Z układu wycieka ciecz chłodząca.
Jeżeli podczas jazdy silnik utracił sporo cieczy chłodzącej, nie można uzupełniać ubytku zimną wodą. Silnik dozna wówczas tzw. szoku termicznego, co może prowadzić do wypaczenia głowicy. Spowodowałoby to nieszczelność głowicy i przedostanie się cieczy chłodzącej do układu smarowania. W najgorszym razie, na skutek szoku termicznego, może nastąpić pęknięcie bloku silnika. Odczekaj aż silnik ostygnie, dolej wody i spróbuj w najbliższym warsztacie ustalić przyczynę ubytku cieczy chłodzącej.