Ciśnienie sprężania w silnikach wysokoprężnych

Ciśnienie sprężania w silnikach wysokoprężnych.

Porównując dane w tabeli wymaganych wartości ciśnienia sprężania łatwo zauważymy, że ciśnienie sprężania w silnikach wysokoprężnych jest w niektórych przypadkach nawet trzykrotnie wyższe niż w silnikach benzynowych. Te różnice wynikają z różnic w zasadach pracy silników, a ściślej mówiąc z odmiennych sposobów zapłonu ładunku. W silniku wysokoprężnym zapłon następuje samoczynnie (stąd inna nazwa – silnik o zapłonie samoczynnym i skrót oznaczenia – ZS) w wyniku temperatury, która wytwarza się pod wpływem silnego sprężenia powietrza w cylindrze. W położeniu GMP tłoka temperatura w cylindrze silnika ZS osiąga 900°C, co wystarcza do zapłonu paliwa wtryśniętego do komory spalania tuż przed osiągnięciem GMP przez tłok.

Ten sposób powstawania mieszanki jest także inny niż w tradycyjnym silniku benzynowym (gaźnikowym, czy o wtrysku pośrednim), w którym powietrze i paliwo mieszają się poza cylindrem, w kolektorze dolotowym. W silniku wysokoprężnym (ale także w silnikach benzynowych o wtrysku bezpośrednim) paliwo i powietrze mieszają się dopiero w komorze spalania. W odróżnieniu od wcześniejszych jednostek napędowych ZS o wtrysku pośrednim do komory wirowej (dzięki czemu ich praca była spokojniejsza) współczesne silniki wysokoprężne samochodów Volkswagen mają w większości wtrysk bezpośredni, sprzyjający efektywniejszej pracy jednostek napędowych i lepszej dynamice pojazdów w nie wyposażonych. Dalsze informacje o wtrysku bezpośrednim znajdziesz w rozdziale o sterowaniu silnika.

Nadmierna prędkość obrotowa a trwałość silnika.

Praca silnika z nadmierną prędkością obrotową skraca jego trwałość. Silnik rozpędzony do zbyt dużej prędkości obrotowej staje się głośny z powodu drgań wału korbowego i ruchomych elementów napędu zaworów. Drgania te mogą prowadzić do pęknięcia i złamania popychaczy zaworów. Uszkodzony mechanizm powoduje wyłączenie zaworu i cylindra z cyklu pracy i utratę mocy. W skrajnym przypadku może pęknąć sprężyna zaworu i zawór uderzy o poruszający się tłok, co oznacza bardzo poważne uszkodzenie silnika. Z reguły kwalifikuje to silnik na złom.

Lokalizowanie usterek.

■ Kiedy ciśnienie sprężania jest zbyt niskie, wtedy wlej za pomocą olejarki trochę oleju silnikowego w otwór gniazda świecy zapłonowej. Olej uszczelni przestrzeń pomiędzy ściankami tłoka i cylindra. Następnie jeszcze raz zmierz ciśnienie sprężania.

■ Jeżeli mimo to wartość ciśnienia jest zbyt mała, przyczyną mogą być uszkodzone zawory, prowadnice zaworów, głowica, albo uszczelka głowicy.

■ Jeżeli zabieg z olejem przyniósł poprawę, oznacza to zużycie pierścieni tłokowych, albo gładzi na ściankach cylindra.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *