Uzupełnianie środka zapobiegającego zamarzaniu cieczy chłodzącej

Uzupełnianie środka zapobiegającego zamarzaniu cieczy chłodzącej.

Dla całkowitego bezpieczeństwa, także latem używaj cieczy chłodzącej z 40% domieszką środka zapobiegającego zamarzaniu, jeżeli do układu często była dolewana wyłącznie woda, to zawartość środka w cieczy jest zbyt mała na okres zimy. Ponadto obniżył się punkt wrzenia cieczy chłodzącej. W takim przypadku należy dolać środka zapobiegającego zamarzaniu G12. W tym celu wypuść z układu chłodzenia odpowiednią ilość cieczy, aby zrobić miejsce na uzupełnienie środka G12. Jeżeli eksploatujesz samochód w bardzo zimnym klimacie, to udział środka przeciw zamarzaniu może być zwiększony do 60% (ochrona do temperatury około -40°C) ale nie więcej, gdyż przy jeszcze większym stężeniu, stopień ochrony pogarsza się. Na przykład w silniku benzynowym 1,6 l ochronę do -25°C zapewnia 40% środka przeciw zamarzaniu. tj 2 litry G12 i 3 litry wody; w celu ochrony do -35 C udział środka wynosi 50% (po 2,5 litra wody i G12). W silniku 1,9 TDI wielkości te wynoszą odpowiednio: (-25° / -35°C) 2,4 litra wody i 3,6 litra G12 / 3 litry wody i 3 litry G12.

Kolejne czynności:
Wymontuj osłonę pod silnikiem tłumiącą hałas i podstaw czyste naczynie pod zawór spustowy chłodnicy.
Spuść konieczną ilość cieczy chłodzącej (przeczytaj punkt o wymianie cieczy).
Załóż przewód elastyczny chłodnicy i dokręć zawór spustowy cieczy chłodzącej.
Dolej odpowiednią ilość środka zapobiegającego zamarzaniu do zbiornika wyrównawczego. W razie potrzeby uzupełnij poziom spuszczoną z układu cieczą.

Z układu wycieka ciecz chłodząca.
Jeżeli podczas jazdy silnik utracił sporo cieczy chłodzącej, nie można uzupełniać ubytku zimną wodą. Silnik dozna wówczas tzw. szoku termicznego, co może prowadzić do wypaczenia głowicy. Spowodowałoby to nieszczelność głowicy i przedostanie się cieczy chłodzącej do układu smarowania. W najgorszym razie, na skutek szoku termicznego, może nastąpić pęknięcie bloku silnika. Odczekaj aż silnik ostygnie, dolej wody i spróbuj w najbliższym warsztacie ustalić przyczynę ubytku cieczy chłodzącej.

Wymiana cieczy chłodzącej – Golf 4 i Bora

Wymiana cieczy chłodzącej – Golf 4 i Bora:

1. Odkręcając wolno pokrywę zbiornika wyrównawczego, zredukuj ciśnienie w układzie chłodzenia. Ostrożnie z gorącym silnikiem, istnieje niebezpieczeństwo poparzenia cieczą chłodzącą.

2. Zdejmij osłonę pod silnikiem tłumiącą hałas i przygotuj odpowiednie naczynie. W żadnym przypadku nie wolno spuszczać cieczy chłodzącej na ziemię.

3. Odkręć zawór spustowy cieczy chłodzącej na dole chłodnicy (silniki benzynowe 1,4 i 1,6 l). W silnikach benzynowych 1,8 l i w wysokoprężnych 1,9 TDI, w celu spuszczenia cieczy należy dodatkowo odłączyć przewód elastyczny chłodnicy oleju.

4. Żeby ciecz lepiej spływała, zdejmij pokrywę zbiornika wyrównawczego. Spuść ciecz do naczynia.

5. Przed ponownym napełnieniem układu dokręć zawór spustowy.

6. Wlewaj powoli ciecz chłodzącą do zbiornika wyrównawczego, aż przestaną wydobywać się na powierzchnię pęcherzyki powietrza.

7. Wkręć pokrywę zbiornika wyrównawczego.

8. Uruchom silnik i pozostaw pracujący przez około dwie minuty na biegu jałowym. Następnie zwiększ na pięć minut prędkość obrotową do ok. 1500 obr/min i uzupełnij ciecz chłodzącą do poziomu otworu przelewowego w zbiorniku wyrównawczym.

9. Sprawdź poziom cieczy chłodzącej. Przy zimnym silniku poziom powinien sięgać oznaczenia MIN, a przy gorącym silniku oznaczenia MAX.

Elementy układu chłodzenia

Elementy układu chłodzenia:

Pompa cieczy chłodzącej. Pompa wirnikowa, zapewniająca nieustanny obieg cieczy chłodzącej. W zależności od rodzaju silnika pompa jest napędzana paskiem klinowym albo zębatym od wału korbowego.

Chłodnica. Składa się z dwóch zbiorników z tworzywa sztucznego, umieszczonych po lewej i prawej stronie. Zbiorniki łączą cienkościenne rurki, tworzące sieć na rusztowaniu z blaszek. Dzięki temu łączna powierzchnia opływana przez powietrze wynosi kilka metrów kwadratowych. Chłodnica jest mocowana w dwóch punktach na górze i na dole do belki poprzecznej nadwozia.

Termostat. Utrzymuje stałą temperaturę cieczy chłodzącej. Otwiera się przy temperaturze ok. 87°C i umożliwia przepływ cieczy do chłodnicy albo z powrotem do silnika. We wnętrzu termostatu znajduje się tulejka napełniona specjalnym woskiem i zawór w kształcie grzybka. Wraz ze wzrostem temperatury cieczy chłodzącej wosk staje się płynny, zwiększa swoją objętość i stopniowo otwiera zawór kontrolujący dopływ schłodzonej cieczy z chłodnicy. Przy temperaturze roboczej silnika zawór jest całkowicie otwarty, a tym samym nie jest możliwy skrócony obieg cieczy. Jeżeli ciecz schłodzi się zbyt mocno, sprężyna dociska grzybek zaworu i blokuje przepływ przez chłodnicę tak długo, aż ciecz chłodząca nie osiągnie znowu odpowiedniej temperatury.

W silnikach czterocylindrowych termostat umieszczono na dole silnika tuż przy pompie cieczy chłodzącej, a w sześciocylindrowych – z przodu na bloku silnika między rzędami cylindrów.

Zbiornik wyrównawczy. Przy zbyt dużym ciśnieniu w układzie chłodzenia, przez zawór w pokrywie zbiornika wydostaje się para cieczy chłodzącej. We wszystkich silnikach jest stosowany wydzielony zbiornik wyrównawczy. W jego ściance znajduje się wskaźnik poziomu cieczy chłodzącej. Zbiornik jest umieszczony w przedziale silnika po prawej stronie (patrząc w kierunku jazdy).

Wentylator chłodnicy. Chłodnica jest dodatkowo chłodzona przez wentylator. W niektórych wersjach wyposażenia samochodu są montowane dwa wentylatory.

Sprawdzanie układu chłodzenia

Sprawdzanie szczelności układu chłodzenia:

1. Sprawdź czy przewody elastyczne prowadzące do chłodnicy, silnika i nagrzewnicy są szczelne.

2. Stan przewodów elastycznych sprawdź przez ich zgniatanie. Jeśli są sztywne, sparciałe albo popękane, trzeba je wymienić na nowe.

3. Sprawdź czy przewody są dobrze osadzone na króćcach.

4. Śruby opasek zaciskowych przewodów powinny być dokręcone. Podczas jazdy i pod wpływem ciśnienia w układzie mogły się poluzować. Wymień skorodowane opaski na nowe.

Sprawdzanie i uzupełnianie poziomu cieczy chłodzącej:

Poziom cieczy chłodzącej powinien się zawierać między oznaczeniami MIN i MAX. Znacznie wyższy lub niższy poziom oznacza usterkę układu, której przyczynę należy ustalić. Przy gorącym silniku należy ostrożnie poluzować o jeden obrót pokrywę zbiornika wyrównawczego. Istnieje niebezpieczeństwo wytrysku słupa pary. Dla bezpieczeństwa należy odkręcać pokrywę przez szmatkę.
1. Poziom cieczy chłodzącej należy sprawdzać przy zimnym silniku, bo wtedy w układzie nie wytwarza się nadciśnienie.

2. Przy zimnym silniku poziom cieczy chłodzącej w zbiorniku wyrównawczym powinien się zawierać między oznaczeniami MAX i MIN. Pamiętaj, że przy gorącym silniku poziom cieczy jest zawsze wyższy. Nie sugeruj się ewentualnym wskazaniem ponad MAX.

3. W celu uzupełnienia cieczy odkręć pokrywę zbiornika. Przy gorącym silniku używaj do tego grubej szmaty i odkręcaj pokrywę powoli i ostrożnie w celu zmniejszenia ciśnienia w układzie. Zbyt szybkie otwarcie pokrywy spowoduje wytryśniecie gorącej cieczy ze zbiornika.

4. Nigdy nie dolewaj cieczy powyżej poziomu MAX. Ciecz rozszerza się w wysokiej temperaturze i jej nadmiar wydostaje się na zewnątrz układu.

5. Małe ubytki cieczy możesz uzupełniać przy zimnym albo gorącym silniku.